مرکز بستری درمان توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب و روان مهرآفرین، با مدیریت خانم دکتر دوستی و با هدف ارائه خدمات شامل اقدامات مراقبتي – درماني مشاوره ای و توانبخشي در ابعاد آموزشي ، پزشكي ، رواني ، اجتماعي ، حمایتی و حرفه ای برای بیماران اعصاب و روان فعالیت خود را آغاز نموده است.این مرکز با حضور کادری مجرب متشکل از :

 • متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
 • متخصص مغز و اعصاب
 • پزشک
 • دکترای روان شناس بالینی ،سلامت  و خانواده درمانی
 • روان پرستار
 • کادر پرستاری
 • مددکار
 • کار درمانگر
 • مربی کاردرمانی حرفه آموزی
 • مربی ورزشی
 • و اساتید حرفه ای هنرهای مختلف مانند نقاشی ، موسیقی ، باغبانی ، سفال ، نمایش خلاق و …

با هدف ارزیابی و کنترل علائم بیماری ،  درمان و توانبخشی ، آموزش بیمار در زمینه بیماری و نحوه مراقبت از خود ، بازیابی توانایی های از دست رفته بیماران ، حرفه آموزی متناسب با توانایی بیماران ، آموزش خانواده ها در خصوص نحوه مراقبت از بیماران ، آموزش مهارت های زندگی و بازیابی توانمندی های از دست رفته بیماران در زمینه های مختلف از قبیل روابط بین فردی ، روابط شغلی ، روابط اجتماعی ، مهارتهای زندگی ، توانایی زندگی در جامعه به همراه خانواده تاسیس گردیده است.